hızkeser kolu

hızkeser kolu Fr. cocotte

Hızkeser elceğinin öbür adı.


hızkeser kolu için benzer kelimeler


hızkeser kolu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ı', 'z', 'k', 'e', 's', 'e', 'r', ' ', 'k', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
hızkeser kolu kelimesinin tersten yazılışı ulok resekzıh diziliminde gösterilir.