hızkeser

hızkeser Osm. fren

Çiftekerin hızını kesmeğe yarayan araç. Elcek, kaplıtel ve sıkıştırıcı parçadan oluşur. Ön ve arka tekerlek için iki tanedir. Yarışlık çiftekerlerinde hızkeser kullanmak yasaktır.


hızkeser için benzer kelimeler


hızkeser, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ı', 'z', 'k', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
hızkeser kelimesinin tersten yazılışı resekzıh diziliminde gösterilir.