hizmetler bilânçosu

hizmetler bilânçosu

bk. görünmez işlemler


hizmetler bilânçosu için benzer kelimeler


hizmetler bilânçosu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', 'l', 'e', 'r', ' ', 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
hizmetler bilânçosu kelimesinin tersten yazılışı usoçnâlib reltemzih diziliminde gösterilir.