hogul

hogul

Tarla ve bostanlara yapılan küçük bekçi kulübesi.


hogul, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'g', 'u', 'l', şeklindedir.
hogul kelimesinin tersten yazılışı lugoh diziliminde gösterilir.