hokkabaz

hokkabaz Ar. §u®®a + Far. -b¥z

a. 1. El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse: “Bu arsada zaman zaman at cambazları, hokkabazlar, palyaçolar hünerlerini gösterirler.” -S. Birsel. 2. sf. mec. Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören: O ne hokkabaz heriftir.


hokkabaz İng. juggler

El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı numaralar yapan sanatçı.

Körm. O.) Gözbağcılık ve elçabukluğu gösteren oyuncu.


hokkabaz için benzer kelimeler


hokkabaz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'k', 'k', 'a', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
hokkabaz kelimesinin tersten yazılışı zabakkoh diziliminde gösterilir.