Hollanda Frizyan sığırı

Hollanda Frizyan sığırı İng. Dutch Friesian Cattle

Hollanda’dan köken alan, 18. yüzyılda Kuzey Hollanda’ya getirilen küçük siyah beyaz sığırların Hollanda ırkı sığırlarla birleştirilmesiyle temeli oluşturulmuş, 1970’li yıllarda ABD’den getirilen Holştayn’ların da ırkın oluşumuna katılımıyla geliştirilmiş, günümüzde % 25 Hollanda Frizyan ve % 75 Holştayn genotipi taşıyan, önceleri hem süt hem de et verimi yönünde yetiştirilmesine rağmen günümüzde Holştayn genotipinin katılmasıyla kuzey Hollanda’nın süt verimi en yüksek ırkları arasında yer alan, vücut yapısı da büyütülmüş, siyah beyaz alaca renkli sütçü sığır ırkı.


Hollanda Frizyan sığırı için benzer kelimeler


Hollanda Frizyan sığırı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'o', 'l', 'l', 'a', 'n', 'd', 'a', ' ', 'F', 'r', 'i', 'z', 'y', 'a', 'n', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
Hollanda Frizyan sığırı kelimesinin tersten yazılışı ırığıs nayzirF adnalloH diziliminde gösterilir.