Holştayn-Frizyan sığırı

Holştayn-Frizyan sığırı İng. Holstein–Friesian Cattle

Holştayn sığırı


Holştayn-Frizyan sığırı için benzer kelimeler


Holştayn-Frizyan sığırı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'o', 'l', 'ş', 't', 'a', 'y', 'n', '-', 'F', 'r', 'i', 'z', 'y', 'a', 'n', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
Holştayn-Frizyan sığırı kelimesinin tersten yazılışı ırığıs nayzirF-nyatşloH diziliminde gösterilir.