Holştayn sığırı

Holştayn sığırı İng. Holstein Cattle

Hollanda’nın Frizya bölgesinden köken alan, tarihi M. Ö. 350’li yıllara kadar uzanan ve o zamandan günümüze kadar saflığı korunmuş ve dünyanın pek çok ülkesine yayılmış, Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen, renginin siyah beyaz alaca olması nedeniyle halk arasında siyah beyaz alaca adıyla da anılan, süt verimi yönünde yetiştirilen ve en iri yapılı sütçü ırklar arasında yer alan, bedeni önden arkaya doğru yavaş yavaş genişlik ve derinlik kazanan, memeleri iyi gelişmiş, büyük, yumuşak ve meme bağlantıları düzgün, dünyanın süt verimi en yüksek ırkı olarak tanınan ve yetiştirilen, genellikle alçak arazide, ılıman iklimde ve kaliteli çayır ve mera bakımından zengin bölgelerde başarılı, buzağılarının iri yapılı doğmaları ve hızlı bir gelişim göstermesi nedeniyle erkekleri genç yaşta besiye alınan, besi verim gücü yüksek, Bos taurus prigeminus grubu sütçü sığır ırkı, Holştayn-Frizyan sığırı.


Holştayn sığırı için benzer kelimeler


Holştayn sığırı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'o', 'l', 'ş', 't', 'a', 'y', 'n', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
Holştayn sığırı kelimesinin tersten yazılışı ırığıs nyatşloH diziliminde gösterilir.