hopal

hopal

Yabanî güvercin.


hopal

Köpek yavrusu.


hopal, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'p', 'a', 'l', şeklindedir.
hopal kelimesinin tersten yazılışı lapoh diziliminde gösterilir.