horaf

horaf

Gösterişsiz, çelimsiz.


horaf

Komik.


horaf, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'r', 'a', 'f', şeklindedir.
horaf kelimesinin tersten yazılışı faroh diziliminde gösterilir.