horsana

horsana

Vücut yapısı oransız olan kadın.


horsana, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'r', 's', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
horsana kelimesinin tersten yazılışı anasroh diziliminde gösterilir.