hortumlu kınkanatlılar

hortumlu kınkanatlılar İng. trunked beetles

Çeşitli türleriyle tarım bitkilerine ve ürünlerine büyük zarar veren, ağız yapıları gagamsı, kınkanatlı böcekler familyası. (Yurdumuzda çok yaygın "buğdaybiti" bu familyadandır.)


hortumlu kınkanatlılar için benzer kelimeler


hortumlu kınkanatlılar, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'r', 't', 'u', 'm', 'l', 'u', ' ', 'k', 'ı', 'n', 'k', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
hortumlu kınkanatlılar kelimesinin tersten yazılışı ralıltanaknık ulmutroh diziliminde gösterilir.