hosak

hosak

Merdiven, basamak.


hosak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 's', 'a', 'k', şeklindedir.
hosak kelimesinin tersten yazılışı kasoh diziliminde gösterilir.