hoşlanım-acı ilkesi

hoşlanım-acı ilkesi İng. pleasure-pain principle

(Freud) İnsanın yaşamının hoşlanma veren yaşam içgüdüsüyle, bunun karşıtı acı veren ölüm içgüdüsünce yönetildiği görüşü.


hoşlanım-acı ilkesi için benzer kelimeler


hoşlanım-acı ilkesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'ş', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', '-', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'i', 'l', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
hoşlanım-acı ilkesi kelimesinin tersten yazılışı isekli ıca-mınalşoh diziliminde gösterilir.