hücreler arası madde

hücreler arası madde İng. substantia intercellularis

anat. Hücreleri bir arada tutan bağlayıcı maddenin hücreye oranla az olan, hücreler arasında bulunan madde. Epitel dokularında hücreler arası madde az olduğundan bu adla açıklanır.


hücreler arası madde için benzer kelimeler


hücreler arası madde, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'd', 'd', 'e', şeklindedir.
hücreler arası madde kelimesinin tersten yazılışı eddam ısara relercüh diziliminde gösterilir.