hücreler arası sıvı

hücreler arası sıvı İng. intercellular fluid

Bir dokunun hücreleri arasında bulunan sıvı. İntersellüler sıvı.


hücreler arası sıvı için benzer kelimeler


hücreler arası sıvı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', şeklindedir.
hücreler arası sıvı kelimesinin tersten yazılışı ıvıs ısara relercüh diziliminde gösterilir.