hüsnü matla

hüsnü matla

(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin ikinci beyti.


hüsnü matla için benzer kelimeler


hüsnü matla, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 's', 'n', 'ü', ' ', 'm', 'a', 't', 'l', 'a', şeklindedir.
hüsnü matla kelimesinin tersten yazılışı altam ünsüh diziliminde gösterilir.