hüsnü makta

hüsnü makta

(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin sondan ikinci beyti.


hüsnü makta için benzer kelimeler


hüsnü makta, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 's', 'n', 'ü', ' ', 'm', 'a', 'k', 't', 'a', şeklindedir.
hüsnü makta kelimesinin tersten yazılışı atkam ünsüh diziliminde gösterilir.