ibiş

ibiş

a. 1. tiy. Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komedyen. 2. mec. Şapşal.


ibiş

1. Kısa boylu şişman adam. 2. Soytarı, palyaço. 3. Zenci.


ibiş

Ördek.


ibiş

Yolsuz birleşmelere aracılık eden kimse.


ibiş

Türk kuklasında komik uşak tipi. Kukla oyununun baş figürüdür. .

Tul. Kuk.) Eski tuluat oyunlarında çoğu kez uşak rolünü oynayan komik.


İbiş Köken: T.

Cinsiyet: Erkek bk. İbrahim


ibiş için benzer kelimeler


ibiş, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'i', 'ş', şeklindedir.
ibiş kelimesinin tersten yazılışı şibi diziliminde gösterilir.