parlak ibiş

parlak ibiş

bk. çeltikçi


parlak ibiş için benzer kelimeler


parlak ibiş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', ' ', 'i', 'b', 'i', 'ş', şeklindedir.
parlak ibiş kelimesinin tersten yazılışı şibi kalrap diziliminde gösterilir.