ibra

ibra Ar. ibr¥¢

a. (ibra:) huk. Aklama, temize çıkarma.

dernekte) aklama.


ibra İng. acquitance, discharge

1. Aklama 2. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması. 3. TIR Karnesi himayesindeki eşyanın varış gümrüğüne gelmesi ve gümrük denetimindeki bir yere boşaltılmasıyla ilgili işlemler.


ibra için benzer kelimeler


ibra, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'r', 'a', şeklindedir.
ibra kelimesinin tersten yazılışı arbi diziliminde gösterilir.