İbrani

İbrani Ar. ¤ibr¥n³

öz. a. (ibra:ni:) Eski Yahudilere verilen ad.


İbrani için benzer kelimeler


İbrani, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'b', 'r', 'a', 'n', 'i', şeklindedir.
İbrani kelimesinin tersten yazılışı inarbİ diziliminde gösterilir.