ibranî tarih hesabı

ibranî tarih hesabı İng. Jewish era

Musevilerin kullandığı takvime dayanan hesap.


ibranî tarih hesabı için benzer kelimeler


ibranî tarih hesabı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'r', 'a', 'n', 'î', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'h', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
ibranî tarih hesabı kelimesinin tersten yazılışı ıbaseh hirat înarbi diziliminde gösterilir.