düşünceci tarih anlayışı

düşünceci tarih anlayışı İng. idealistic conception of history

Toplumsal gelişmenin başlıca etkeninin düşünceler, kuramlar, bilinç vb. olduğunu savunan öğreti.


düşünceci tarih anlayışı için benzer kelimeler


düşünceci tarih anlayışı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'c', 'i', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'h', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
düşünceci tarih anlayışı kelimesinin tersten yazılışı ışıyalna hirat icecnüşüd diziliminde gösterilir.