efrencî tarih

efrencî tarih

bk. milâdî tarih.


efrencî tarih için benzer kelimeler


efrencî tarih, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'f', 'r', 'e', 'n', 'c', 'î', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'h', şeklindedir.
efrencî tarih kelimesinin tersten yazılışı hirat îcnerfe diziliminde gösterilir.