hicrî tarih hesabı

hicrî tarih hesabı İng. Mohammedan era

Hicret gününü ve yılını başlangıç alan takvim hesabı.


hicrî tarih hesabı için benzer kelimeler


hicrî tarih hesabı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'c', 'r', 'î', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'h', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
hicrî tarih hesabı kelimesinin tersten yazılışı ıbaseh hirat îrcih diziliminde gösterilir.