çağdaş tarih

çağdaş tarih

bk. yakınçağ tarihi.


çağdaş tarih için benzer kelimeler


çağdaş tarih, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'h', şeklindedir.
çağdaş tarih kelimesinin tersten yazılışı hirat şadğaç diziliminde gösterilir.