çağdaş halkbilim

çağdaş halkbilim İng. folklore today

Araştırma ve inceleme alanı, yalnız çağımız halkbilim ürünleri olan bilim dalı.


çağdaş halkbilim için benzer kelimeler


çağdaş halkbilim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
çağdaş halkbilim kelimesinin tersten yazılışı milibklah şadğaç diziliminde gösterilir.