çağdaş film

çağdaş film İng. 1. contemporary life film, 2. contemporary film, 3. "gendai-geki"

Sinema 1. Konusu çağımızda geçen film. 2. Çağdaş sinemanın ürünü olan yapıt. 3. Özellikle Japon sinemasında çağ filminin, tarihsel filmin karşıtı olarak günümüzün konularını işleyen film türü için kullanılan terim.


çağdaş film için benzer kelimeler


çağdaş film, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', şeklindedir.
çağdaş film kelimesinin tersten yazılışı mlif şadğaç diziliminde gösterilir.