çağdaş sağaltmanlık

çağdaş sağaltmanlık İng. modern medicine

Koruma ve sağaltım uygulamaları, yalnız bilimsel yöntemlere dayanan sağaltmanlık türü. krş. halk sağaltmanlığı, ilkel sağaltmanlık.


çağdaş sağaltmanlık için benzer kelimeler


çağdaş sağaltmanlık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
çağdaş sağaltmanlık kelimesinin tersten yazılışı kılnamtlağas şadğaç diziliminde gösterilir.