çağdaş giysi

çağdaş giysi İng. costemporary dress

Oyuncunun rol gereği sahne üzerinde giydiği çağın özelliklerini gösteren giysi.


çağdaş giysi için benzer kelimeler


çağdaş giysi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'g', 'i', 'y', 's', 'i', şeklindedir.
çağdaş giysi kelimesinin tersten yazılışı isyig şadğaç diziliminde gösterilir.