çağdaş aile

çağdaş aile

bk. çekirdek aile.


çağdaş aile için benzer kelimeler


çağdaş aile, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'a', 'i', 'l', 'e', şeklindedir.
çağdaş aile kelimesinin tersten yazılışı elia şadğaç diziliminde gösterilir.