çağdaş

çağdaş

sf. 1. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: “Daha sonrakileri ve Necip Fazıl'ın çağdaşlarını konuşmak üzere bugünkü sohbetimize son verdik.” -A. Kabaklı. 2. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, modern, asri: “Sadece toplumsal olmakla kalmayıp uluslararası ve evrensel de olan çağdaş şiirin önemi de bence buradadır işte.” -N. Hikmet.


çağdaş Fr. Synchrone
çağdaş Fr. Coïncident
çağdaş İng. Contemporary

Aynı yıllarda yaşamış ya da oluşmuş.


Çağdaş Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1. Aynı çağda yaşayan. 2. Bulunulan çağın koşullarına uygun olan. 3. Yaşıt.Cinsiyet: Erkek 1. Aynı çağda yaşayan. 2. Bulunulan çağın koşullarına uygun olan. 3. Yaşıt.


Çağdaş

Diyarbakır ili, Kayacık bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Çağdaş

Şanlıurfa ili, Şekerli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


çağdaş için benzer kelimeler


çağdaş, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
çağdaş kelimesinin tersten yazılışı şadğaç diziliminde gösterilir.