çağdaş mantık

çağdaş mantık İng. modern logic

Boole ve Frege'yle başlayıp, White-head-Russell i!e önemli bir aşama yapıp biçimsel dizgelerin incelenmesine ağırlık veren mantık çalışmalarına günümüzde verilen ad. Krş.. matematiksel mantık, simgesel mantık, geleneksel mantık,


çağdaş mantık için benzer kelimeler


çağdaş mantık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
çağdaş mantık kelimesinin tersten yazılışı kıtnam şadğaç diziliminde gösterilir.