iç büküm

iç büküm İng. internal flexion

Türkçe dışındaki bazı dillerde, kelimenin içerisinde meydana gelen büküm: Ar. hükm «hüküm», hâkim «hüküm veren», mahkûm «hükümlü», tahakküm «hükmetmek, baskı yapmak», fakir, fukara «fakirler» vb. Almanca lesen «okumak» las «okuyordu», gelesen «okumuş», Haus, Häuser «ev, evler»; İng. foot, feet «ayak, ayaklar», goose, geese «kaz, kazlar», tooth, teeth «diş, dişler», go «gitmek», went «gitti» gone «gitmiş» vb.


iç büküm için benzer kelimeler


iç büküm, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', ' ', 'b', 'ü', 'k', 'ü', 'm', şeklindedir.
iç büküm kelimesinin tersten yazılışı müküb çi diziliminde gösterilir.