İçinde EF geçen kelimeler

İçinde EF geçen kelimeler 2182 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EF geçen kelimeler

25 harfli

abomazal refluks sendromu, alerjik ensefalomiyelitis, ampulla duktus deferentis, Anguillulina putrefaciens, arterya duktus deferentis, cefa çekmek (veya görmek), duktuli efferentes testis, elden vefa, zehirden şifa, hepatotoksik ensefalopati, hipoglisemik ensefalopati, izoelektrik odaklama, IEF, izzetinefsine yedirememek, kanatlı pnömoensefalitisi, kef çalmak, (kef karsmak), Kondratief dalgalanmaları, Lancefieldsınıflandırması, Leontief görgül bulguları, MurrayVadisi ensefalitisi, pars septalis rinensefali, postmortem ensefalomalasi, sivri kafalı sedef balığı, ...

24 harfli

Ayastefanos Bulgaristanı, beslenme referans değeri, bilirubin ensefalopatisi, bireysel ahlak felsefesi, Clostridium putrefaciens, çevrimdışı adres defteri, Dandy-Walker deformitesi, efektif satınalma geliri, eski defterleri kapatmak, geç! (veya geç efendim!), lamina septi telensefali, meningoensefalomiyelitis, muskulus brakiosefalikus, muskulus sternosefalikus, negatif gerilme refleksi, pars bazalis rinensefali, pars limbika rinensefali, saplı konjunktiva grefti, şerefe (veya şerefinize), tarifelerin refah etkisi, vena sefalika aksessorya, ...

23 harfli

Ancylostoma tubaeformis, arterya brakiyosefalika, asitesli hepatonefritis, aşı sonrası ensefalitis, avian ensefalomiyelitis, beyaz telefonlu filmler, Bezold-Jarisch refleksi, Botriosefalus hastalığı, civciv ensefalomalazisi, Çocukların Haçlı Seferi, dar vergi mükellefiyeti, embriyonel nefroblastom, evet efendim söyleşmesi, Halilefendiçiftliğiköyü, hemoglobinürik nefrozis, intraglomerülar refluks, kazanılmış hidrosefalus, kef kef, (küf küf (II)), koyun ensefalomiyelitis, nefesini tutup beklemek, nefis muhasebesi yapmak, ...

22 harfli

(bir şeyi) hedef almak, açlıktan nefesi kokmak, akuaduktus mezensefali, antlaşmalara halefiyet, atriyal septum defekti, Ayastefanos antlaşması, borç deflasyonu kanalı, burun efirmeççil yalım, Celler-Kefauver Yasası, Christoeffel simgeleri, eksternal hidrosefalus, ensefalomiyelonöropati, izzetinefsine dokunmak, kapsüler hidronefrozis, kefalet karşlığı kredi, lökoensefalomiyelopati, Mittag-Leffler açılımı, Mittag-Leffler teoremi, Mittaq-Leffler matrisi, nöroensefalomiyelopati, Penicillium roqueforti, ...

21 harfli

(birine) çirkef atmak, (birine) meftun olmak, allosterik efektörler, at ensefalomiyelitisi, birleşik hidrosefalus, deflasyonist politika, doğuştan hidrosefalus, eğri gemi doğru sefer, emretti patrik efendi, enterogastrik refleks, filaryal elefantiozis, gece safa gündüz cefa, geniş bir nefes almak, interstisyel nefritis, keçi lökoensefalitisi, kefeni boynunda olmak, Kiefer GLS tahmincisi, kişisel adres defteri, Kondratieff Dalgaları, Kondratieff dönemleri, kortikal kemik grefti, ...

20 harfli

(birini) tefe koymak, açıklayıcı efsaneler, aydınlanma felsefesi, brakisefalik cücelik, bürokratik muhalefet, defekt koagulopatisi, efektif himaye oranı, efektif koruma oranı, ekonomik seferberlik, elektroensefalografi, Gauer- Henryrefleksi, GSMH zımni deflatörü, hepatik ensefalopati, hisse senedi defteri, iktisadi seferberlik, iskemik ensefalopati, Japon B ensefalitisi, kas gerilme refleksi, kişi refikinden azar, Klinefelter sendromu, likefaksiyon nekrozu, ...

19 harfli

ad referandum kabul, araknoidea ensefali, dar vergi mükellefi, defer çekiç kundağı, defibela kabîlinden, deflasyonist boşluk, defterinde yazmamak, denge hidrosefalusu, diz kapağı refleksi, dura mater ensefali, efendi gibi yaşamak, efendime söyleyeyim, elektroensefalogram, felsefî antropoloji, fısıldayıcı defteri, geri çekme refleksi, glomeruler nefritis, göz bebeği refleksi, günlük kasa defteri, hedef fiyatlandırma, kadınefendi hasları, ...

18 harfli

Anadolu defterdarı, Bainbridgerefleksi, botriyosefaliyazis, cari hesap defteri, çetrefilleşebilmek, çoklu efekt pedalı, defek (ufak defek), deflasyonist gedik, defne yaprağı yağı, defterinde olmamak, efektif döviz kuru, efektif satış kuru, efendiden bir adam, ensefalitozoonozis, ensefalomeningitis, felsefede yantutma, Ganiefendiçiftliği, glikojen nefrozisi, hepatoensefalopati, Japon ensefalitisi, kortikal nefronlar, ...

17 harfli

AB referandumları, ankesörlü telefon, Arabistan defnesi, Beefmaster sığırı, çetrefilleşebilme, çetrefilleştirmek, defansif esneklik, defektif virüsler, deflasyonist açık, deri eflorensleri, efektif alış kuru, effects processor, efferent arteryol, Efko-Vîrgo süreci, eflake ser çekmek, efsaneleştirilmek, embriyonel nefrom, ensefalomiyelitis, evet efendimcilik, glomerulonefritis, Hacıhüseyinefendi, ...

16 harfli

bir defada ödeme, buyrultu defteri, cefaya katlanmak, çetrefilleştirme, çirkefleşebilmek, defelü, (tefelü), deflasyoncu açık, defterdar kapısı, defterini dürmek, defterli avcılar, demirbaş defteri, devlet felsefesi, dış hidrosefalus, dogmatik felsefe, ef kaf iş yapmak, efektör organlar, efin tefin olmak, efir küfür etmek, efir nefir etmek, efsaneleştirilme, efün yefün olmak, ...

15 harfli

ahde vefa etmek, ahlak felsefesi, akantosefalozis, allojenik greft, altın-baş kefal, ankilobilefaron, anoplosefalozis, Beefmakersığırı, Bezold refleksi, bıldırcın kefal, bilim felsefesi, bireşimsel neft, borç deflasyonu, çirkefleşebilme, çirkeflik etmek, defihacet etmek, defosforilâsyon, değer felsefesi, diploma defteri, diyafram nefesi, duktus deferens, ...

14 harfli

altınbaş kefal, amiyelensefali, ansefalizasyon, Argas reflexus, bakkal defteri, blefarofimozis, çeftunu vermek, çetrefilleşmek, def’aten ödeme, defedilebilmek, deferentektomi, defter eylemek, defter katalog, divan efendisi, doğa felsefesi, efail ü tefail, efekt dizilimi, efelek dolması, efendi dairesi, effektör organ, efferent sinir, ...

13 harfli

adres defteri, ahkâm defteri, Akantosefalan, akantosefaloz, akantosefalöz, alıklı melefe, Aliefendioğlu, ana muhalefet, antefleksiyon, araç telefonu, asefalotorasi, aynalı gergef, banka defteri, blefaroftalmi, blefaroplasti, blefaroptozis, Botriosefaloz, Candida kefyr, çetrefilleşme, çetrefillilik, defedilebilme, ...

12 harfli

... şerefine, abrahisefali, akıl defteri, anal refleks, antinefritik, arkensefalon, asefalobrahi, asefalokardi, asefalotorus, ayın şefengi, başdefterdar, başefendilik, bedel efradı, beyefendilik, blefarektomi, blefaroblast, blefaroplast, blefarospazm, brakisefalik, burun tenefi, büyük defter, ...

11 harfli

adi kefalet, Akantosefal, akşamsefası, altınkefali, amme efkârı, arinesefali, asefalopodi, asefaloraşi, balık nefsi, balıknefesi, bekmez kefi, bir defacık, bir defalık, bir nefeste, blefarorafi, brakisefali, bu seferlik, burma sadef, Büyükteflek, canlı hedef, ceffelkalem, ...

10 harfli

ad defteri, adi defter, afiş nefiş, alef sıfır, alleflemek, ana defter, anadefteri, androsefal, anensefali, bir defada, blefaritis, blefarosta, Boaeformia, brakisefal, Büyüknefes, cebrinefis, cefa etmek, Cihanefruz, çetrefilce, çetrefilli, Dedefakılı, ...

9 harfli

ablefaron, ahde vefa, alasefiye, aleflemek, Aliefendi, allogreft, başefendi, beyefendi, bir nefes, bozteftik, ceferliyh, çifteyefi, çirkeflik, dedefilli, defalarca, defediliş, defedilme, defihacet, deflasyon, defnetmek, defoliant, ...

8 harfli

ablefari, artefakt, asefalus, aynısefa, befenyum, bir defa, blefarit, blefaron, bu sefer, ceferlih, ceferlik, cercefli, çelefudi, çetrefil, çirkefçe, çirkefli, defaatle, defansif, defektif, defektus, defensin, ...

7 harfli

akkefal, Aktefek, allefci, asefali, beydefa, cefakâr, cefakeş, cefhana, cenefes, cenefez, çefalık, çefdeli, çerşefe, defakto, defaten, defediş, defetme, defigam, defleme, defolma, defoluş, ...

6 harfli

aftefa, alefet, Alefli, alefte, Aliefe, asefal, aşefçi, bivefa, canefe, cefalı, cefcef, cenefe, cirgef, cürefe, çefkel, çerçef, çirkef, çirşef, defaat, defans, defder, ...

5 harfli

alefe, alefi, allef, ancef, arefe, befat, befet, busef, cefek, celef, cenef, çefet, defar, defçi, defem, DEFİF, defin, defli, defne, edref, efdal, ...

4 harfli

akef, alef, aşef, befa, cefa, ceft, çefa, çefo, çeft, defa, defe, defi, defn, defo, ecef, efam, efci, efek, efel, efen, efik, ...

3 harfli

bef, cef, çef, def, efe, efi, EFT, IEF, kef, lef, mef, sef, şef, tef

2 harfli

ef

Kelime Ara