İçinde MA geçen kelimeler

İçinde MA geçen kelimeler 53555 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde MA geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir işin) içinden çıkmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) üstüne yatmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, (bir şeyin) zamanı geçmek, (bir yere) kakılıp kalmak, (bir yeri) örümcek sarmak, (bir yerin) başında olmak, (bir yerin) içinden olmak, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir iş) sekteye uğramak, (bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şey) haritada olmak, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (bir şeyi) içinde duymak, (bir şeyi) mesele yapmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (bir yer) mahşere dönmek, (bir yerde) gözünü açmak, ...

23 harfli

(bir işi) yokuşa koşmak, (bir işte) tulum çıkmak, (bir işten) hariç olmak, (bir şey) akılda kalmak, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyin) dozu kaçmak, (bir şeyin) önünü almak, (bir şeyle) başa çıkmak, (bir yere) kapağı atmak, (bir yere) temel kakmak, (birine) kavuk sallamak, (birine) kul köle olmak, (birine) tepeden bakmak, (birini) açığa çıkarmak, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (aralarında) kan olmak, (bir işe) adı karışmak, (bir işten) el yıkamak, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeye) temas etmek, (bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) hedef almak, (bir yer) adam almamak, (bir yer) zindan olmak, (birinde) kalp olmamak, (birinden) fikir almak, (birine) kan kusturmak, (birine) kanı kaynamak, (birine) mum tutturmak, ...

21 harfli

... meraklısı (olmak), ... vaziyeti takınmak, (bir iş) elinde olmak, (bir iş) uykuda olmak, (bir şey) kapak atmak, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir şeyin) aması var, (bir yere) baş tutmak, (bir yere) para akmak, (birinde) şafak atmak, (birine) abayı yakmak, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) karşı durmak, (birine) kıç attırmak, (birine) kılçık atmak, (birine) kıyak yapmak, ...

20 harfli

(...) hükmünde olmak, (bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, (bir işte) yer almak, (bir şey) bini aşmak, (bir şey) hava almak, (bir şey) kir tutmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, (birine) kemik atmak, (birine) kredi açmak, (birine) malum olmak, (birine) zifos atmak, (birini) adam sanmak, (birini) hırs basmak, ...

19 harfli

... canlısı (olmak), ... demeye kalmamak, ... düşkünü (olmak), ... hastası (olmak), (...) hakkı tanımak, (at) tırısa kalkmak, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) hor bakmak, (birini) cin tutmak, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, (çocuğu) süt çalmak, 1947 Kalkınma Planı, abomazum deplasmanı, abuk sabuk konuşmak, Acanthobrama marmid, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, ...

18 harfli

... delisi (olmak), ... elinden çıkmak, ... kılıcın çalmak, (...) hâlini almak, (birine) ip takmak, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (birini) işe almak, aba yeninden atmak, abanıkta soluklama, ablukayı kaldırmak, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, acımasızlaşabilmek, acırmak, (acurmak), acmak, (açmak (I)), açık hava sineması, açık kapı bırakmak, açık ocak basamağı, açık uçlu kiralama, açıklama örnekçesi, ...

17 harfli

... üzerine komak, (biri) hava almak, (iş) ortada olmak, (söz) abes kaçmak, abdala malum olur, abecesel sıralama, abortus immaturus, Acanthocheilonema, acımasızlaşabilme, acil servis arama, aciz içinde olmak, açık kapı bırakma, açılışta özsınama, açılma sıralaması, açındırma banyosu, açındırma teknesi, açınık kaynaşması, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, (biri) çok olmak, abağına çalışmak, abalama gabalama, abartılı oynamak, abdesti bozulmak, abomazum yangısı, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açık saman rengi, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açıklanmış sapma, açıklayıcı masal, açıklık kazanmak, açılış konuşması, açılma - kararma, ...

15 harfli

-den yana olmak, ... gibi yapmak, Abadir sınaması, abanır almaşımı, abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, ablukayı yarmak, abomazum ülseri, aç susuz kalmak, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklanan sapma, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, açkılama cebiri, ad bulma süreci, ...

14 harfli

aba gibi atmak, abanozlaştırma, abdesti kaçmak, Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, ABM antlaşması, abrukaya almak, acabada kalmak, acamlar alması, acılaştırılmak, acıma ve korku, acımasızcasına, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, aç ayı oynamaz, açığını aramak, açığını bulmak, açık diplomasi, açık finansman, açık yargılama, ...

13 harfli

AB antlaşması, abablandırmak, abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, Abdurrahmanlı, abırcın olmak, ablavutlaşmak, Abramis brama, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acıhlandırmah, acıklandırmak, acılaştırılma, acımasızlaşma, acısını almak, acil durdurma, acuhlandırmah, ...

12 harfli

A, B sarması, abanozlaşmak, abartmacılık, abartmasızca, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, Abel matrisi, abezan olmak, ablavutlaşma, abomazopeksi, aborda olmak, abraş kurmak, abuklaştırma, acayip olmak, acebe kalmak, Acem koşması, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, ...

11 harfli

a - katmanı, abanıklaşma, abanozlaşma, abazanlaşma, abdallanmak, abdes almak, abdırrahman, Abdurrahman, Abdürrahman, abıç kurmak, abnormalite, abnormaliti, abone olmak, abraştırmak, acı kavrama, acılaştırma, acımasızlık, acındırılma, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, ...

10 harfli

... azmanı, abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abartmasız, abat olmak, abcallamak, Abdiçıkmaz, Abdülcemal, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abomazitis, abuhlanmah, abuklanmak, abuklaşmak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, ...

9 harfli

aba atmak, aba tutma, abalanmak, aballamak, abandırma, abanlamak, abannamak, abartılma, abartmacı, abartmalı, abazırmak, abcalamak, abduraman, abıldamak, abohlamak, abomassum, abuhlamah, abuklamak, abuklaşma, abuldamak, abutlamak, ...

8 harfli

aarlamak, AB marşı, abalamah, abalamak, abartmak, abaşumaz, abazımak, ablanmak, abnormal, abohlama, abomasum, abomazum, aboşumaz, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, abuklama, acı elma, acıdamak, ...

7 harfli

abanmak, abarmak, abartma, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmah, abışmak, abonman, abramak, abunmak, abuşmak, acalmak, Acarman, Acıelma, acıhmah, acıhmak, acıkmak, acılama, acınmak, acışmah, ...

6 harfli

abamak, abanma, abrama, acalma, acıkma, acımak, acıman, acınma, acıtma, acimak, açamak, açılma, açınma, açmacı, Açmalı, adamak, adamas, adanma, adatma, adımak, adlama, ...

5 harfli

abama, acama, acıma, açıma, açmak, açmaz, adama, admak, ağmaç, ağmak, ağman, ahmah, ahmak, ahman, akmaç, akmak, akman, akmaz, alama, alıma, almaç, ...

4 harfli

açma, agma, ağma, ahma, akma, alma, amaç, amak, amal, aman, amat, amav, amma, anma, arma, asma, aşma, atma, ayma, azma, bama, ...

3 harfli

ama, BMA, ema, IMA, ima, mac, maç, maf, mag, mağ, mah, mai, maj, mak, mal, mam, man, MAO, map, mar, mas, ...

2 harfli

ma

Kelime Ara