İçinde AMEL geçen kelimeler

İçinde AMEL geçen kelimeler 134 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

amel aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. amel anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AMEL geçen kelimeler

25 harfli

İ`timâda müstenid muâmele

23 harfli

Anastomous lamelligerus, keratinize ameloblastom, toplu muamele vergileri

22 harfli

Anastomus lamelligerus, Giraffa camelopardalis, lamella intrasinuzales

21 harfli

kapalı kalp ameliyatı

20 harfli

lamella suspensoriya

19 harfli

açık kalp ameliyatı, ameliyat mikroskobu, ayrıcalıklı muâmele, Camelus dromedarius, lamella epidermales

18 harfli

allamelik taslamak, Camelus bactrianus, odontoameloblastom, sezaryen ameliyatı, solungaç lâmelleri

17 harfli

ameliyat eldiveni, amonyak muamelesi, Camellia japonica, Camellia sinensis, Lamellibranchiata, Perameles obesula, tasarrufî muâmele

16 harfli

ameli posteriyör, ameliyata girmek, baypas ameliyatı, fiziksel muamele, halkalı lâmeller, iltizâmî muâmele, kimyasal muamele, lamella dermales, lamella koriales, plastik ameliyat, Struthio camelus, tanzifat amelesi

15 harfli

ameli anteriyor, ameliyat masası, ameliyat örtüsü, ameliyata almak, camel yaklaşımı, kansız ameliyat, muamele vergisi

14 harfli

amele getürmek, ameliyat etmek, ameliyat olmak, enameloblastus, karamelizasyon, Lamellirostres, lâmelsiz kemik, muamele görmek, zâhirî muâmele

13 harfli

bağlı muamele, Hamel (a Ari), lâmelli kemik, muamele etmek, üre muamelesi

12 harfli

amele pazarı, amele taburu, ameliyathane, ameloblastom, anulat lamel, ara lameller, çamel buynuz, Hamel tabanı, karamelleşme, lâmellipodya

11 harfli

aksü`l-amel, ameli azmak, gar amelesi, Peramelidae, sütkarameli

10 harfli

amelanotik, amelanozis, ameliyatlı, ameloblast, amelogenez, arka ameli, lâmellosit, lamellozus, Mollamelik, orta lâmel

9 harfli

Akçamelik, aksülamel, allamelik, Camelidae, Karamelik, muameleci

8 harfli

alamelek, alamelik, amelelıg, amelelıh, amelelik, ameliyat, ameliyet, devramel, enamelum, gamelmek, karamela, kerameli, metameli, muamelat, müstamel, netameli, ön ameli, şemşamel, yetameli

7 harfli

ameliye, amelsiz, anameli, beşamel, kamelya, karamel, lamelif, lamella, mamelek, mamelon, muamele, tohamel

6 harfli

Çameli, enamel, hamele, hameli, mamele

5 harfli

amele, ameli, ameli, çâmel, hamel, lamel, mamel

4 harfli

amel

Kelime Ara