amel

amel Ar. ¤amel

a. 1. Yapılan iş, edim, fiil. 2. din b. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları. 3. mec. İshal.


amel

İshal


amel

iş.


amel için benzer kelimeler


amel, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'e', 'l', şeklindedir.
amel kelimesinin tersten yazılışı lema diziliminde gösterilir.