İçinde ARDA geçen kelimeler

İçinde ARDA geçen kelimeler 560 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

arda aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. arda anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ARDA geçen kelimeler

25 harfli

açınıklarda renk almaşımı, akacak kan damarda durmaz, arka mezenterik atardamar, domuzlarda ödem hastalığı, koroner atardamar kopması, periton-toplardamar şantı, sardalya gibi istif olmak, sığırlarda nodüler nekroz, yağlarda asitlik derecesi

24 harfli

ağrısız baş mezarda olur, ana atardamar yırtılması, atardamar görüntülenmesi, atardamar içi enjeksiyon, karmaşık sayılarda bölme, koltuk altı toplardamarı, mide-duodenum atardamarı, sıfatlarda karşılaştırma, toplardamar içi anestezi, toplardamar radyografisi, yukardan yönetilen kukla

23 harfli

akciğer toplardamarları, beyin atardamar çemberi, dışardan bitirme sınavı, döl yatağı toplardamarı, eski çamlar bardak oldu, gözyaşı bezi atardamarı, kalıcı saydam atardamar, kalkan biçimli yanardağ, kalp büyük toplardamarı, köprücükaltı atardamarı, mide kısa atardamarları, okullarda oynatım hakkı, ön mezenterik atardamar

22 harfli

atardamar hipertrofisi, atardamar hiyalinozisi, böbrek toplardamarları, bulgulardan yararlanma, “cardarelli” sayrılığı, damak büyük atardamarı, damak çıkan atardamarı, damak küçük atardamarı, damdan çardağa atlamak, dış oftalmik atardamar, Giraffa camelopardalis, ısı değeri (Gıdalarda), kenarda kalan firmalar, koltuk altı atardamarı, meni kanalı atardamarı, sebilhane bardağı gibi, sıfatlarda derecelenme, uyluk derin atardamarı, yazardan izinsiz basım, yemlik yağlarda kalite

21 harfli

ağız açısı atardamarı, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, ard arda sağım tesisi, atardamar kan basıncı, bardağı taşıran damla, bir kararda bir Allah, “boucardat” saparnası, “bouchardat” elikmesi, bronş toplardamarları, damak inen atardamarı, diz eklemi atardamarı, döl yatağı atardamarı, iç oftalmik atardamar, kulak arka atardamarı, kuşlarda göğüs kemiği, müsküler atardamarlar, sağ koroner atardamar, sol koroner atardamar, yumurtalık atardamarı

20 harfli

akciğer toplardamarı, akciğer-toplardamarı, alt ana toplardamarı, arda kalma olasılığı, ardaşık deney düzeni, ateşbalığı, sardalye, boyuttutarda suverme, cezalarda süre aşımı, denizaltı yanardağı, elastik atardamarlar, göğüs dış atardamarı, kanatlılarda malarya, karaciğer atardamarı, kardarelli belirtisi, kol derin atardamarı, koroner toplardamarı, Pardalotus punctatus, penisiller atardamar, rüzgârdan nem kapmak, sükût ikrardan gelir, venalarda ondulasyon

19 harfli

alt ana toplardamar, besler atardamarlar, boynuz toplardamarı, Chamaeleon pardalis, çardakta yetiştirme, Dermestes lardarius, diz ardı atardamarı, edep dış atardamarı, göğüs iç atardamarı, kızılgözlü sardalya, mide sağ atardamarı, mide sol atardamarı, sıfatlarda küçültme, tatlı su sardalyası, tatlı su sardalyesi, toplardamar yangısı, üst ana toplardamar, üst-ana toplardamar, venalarda dolgunluk, yanardağ püskürmesi, yardakçı ergiten öz

18 harfli

akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, altana-toplardamar, arda durum (yatın), bir babadan kardaş, bir kenarda durmak, boyun toplardamarı, büyük atardamarlar, Chamaeleo pardalis, denizdibi yanardağ, edep iç atardamarı, Edwardsiella tarda, er bezi atardamarı, ipekli çardak kuşu, kardaşlık tutunmak, Kenarda etenelenme, koroner atardamarı, küçük atardamarlar, prostat atardamarı, uyluk toplardamarı, yanak toplardamarı, ...

17 harfli

alın toplardamarı, atardamar yangısı, atriyolu yanardağ, başı darda galmak, başı darda kalmak, bel atardamarları, boynuz atardamarı, böbrek atardamarı, dirsek atardamarı, halk yardakçılığı, Hardalsı meyvecik, iktidardan düşmek, kapı toplardamarı, kardaşlar birliği, mezardan çıkarmak, ön kol atardamarı, şeytanın ardayağı, üretra atardamarı, vajina atardamarı, yardakçılık etmek

16 harfli

ardalık kaldırma, ardarda onaylama, bardağı taşırmak, baş darda galmak, benekli sardalya, Cardamine lazica, dalak atardamarı, dudak atardamarı, göbek atardamarı, hovardalık etmek, ihtarda bulunmak, itibardan düşmek, kol toplardamarı, limonata bardağı, oralarda olmamak, saçlardan asılma, sarımsak hardalı, saydam atardamar, siyek atardamarı, şampanya bardağı, Testudo pardalis, ...

15 harfli

ambarda kurutma, ana toplardamar, ardaşlık etkisi, atardamar kesme, atlarda azotüri, bardakçı inciri, büyük atardamar, damardan girmek, Devarda alaşımı, halk yardakçısı, inkârdan gelmek, kalarda koparda, kemik-zardanlık, otlarda kızışma, sönmüş yanardağ, yanardağ bacası, yanardağ bilimi, yanardağ dizisi, yanardağ etmeni, yanardağ konisi, yanardağ tıkacı

14 harfli

art arda takla, bardacık arısı, bardacık eriği, bozma sardalya, büyük sardalya, Cardan yöntemi, darda bulunmak, dardağan olmak, dil atardamarı, emzikli bardak, etkin yanardağ, gardalandırmak, hardal küspesi, Hardalsı meyve, hardalsı yemiş, kalem sardalya, kavala bardağı, kenarda kalmak, kenarda köşede, kol atardamarı, yanardağ adası, ...

13 harfli

ağaç kabardan, ana atardamar, arda devrilim, arda dursunum, bardak güveci, bardak likeni, bardakçı kuşu, bardan düşmek, bardaş kurmak, Büyükbardacık, Cardan çözümü, çardak palası, damardaraltan, dernekgardaşı, devecibardağı, eser miktarda, gıcık hardalı, hardal yakısı, her hâlükârda, hovardalaşmak, iki kardaşlar, ...

12 harfli

arda gerilim, Ardahanlılık, ardarınlamak, atardamarcık, bardak arası, bardak eriği, beşkardaşlar, beyaz hardal, bira bardağı, darda kalmak, dardar etmek, demir bardak, hardal geven, hardal rengi, hardalgiller, hovardalaşma, kardaklanmak, kardaşlanmak, kardaşlaşmak, kargabardağı, kavim kardaş, ...

11 harfli

ağı bardağı, ağu bardağı, arda büklüm, arda gelmek, arda kambur, arda koymak, ardaklanmak, ardal olmak, ardalamadan, Aşağıçardak, aşşağılarda, bardağ erik, bardak altı, bardak kuşu, Bardakçılar, bardalanmak, çama çardak, Çardakbelen, çay bardağı, dikçardaksı, gardaklamak, ...

10 harfli

ağardanlıh, akçabardak, arda komak, ardaklamak, ardaklanma, ardalaydan, ardarandan, aşşahlarda, balbardağı, bardağerik, bardakaltı, bardalamak, Çardakbağı, Çardakbaşı, Çardakçatı, el bardağı, em yardağı, gön bardak, gün çardak, hovardalık, kardaşkanı, ...

9 harfli

aç çardak, ak hardal, Alibardak, Ardahanlı, ardalamak, ardalaşık, ardaradan, artçardak, atardamar, balbardak, bardakcıl, bardakcın, bardakçıl, bardakçın, bardaklık, bardaşmak, Başçardak, béşgardaş, béşkardaş, boşbardah, Cardamine, ...

8 harfli

akbardak, akhardal, ard arda, ardağacı, ardalayı, ardalmak, ardaşlık, arkardaş, art arda, bagardak, bağardak, bardabaş, bardacık, bardacuk, bardaçık, bardakcı, bardakçı, Bardaklı, bardaksı, basdarda, bastarda, ...

7 harfli

Ardahan, ardaklı, ardalak, ardamak, Ardanuç, ardasak, ardaşan, ardaşma, ardavul, baardak, bağarda, bardağı, dışarda, gardalı, gardazi, Gürarda, hardadı, hardala, hardama, hazarda, hovarda, ...

6 harfli

ardala, ardara, bardag, bardağ, bardah, bardak, bardal, bardam, bardan, bardaş, cardak, Cardan, çardağ, çardah, çardak, çardaş, dardân, dardar, gardah, gardak, gardaş, ...

5 harfli

ardaf, ardah, ardak, ardal, arday, barda, farda, garda, harda, karda, marda, parda, varda, yarda

4 harfli

arda

Kelime Ara