arda

arda

a. hlk. 1. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 2. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem. 3. Ardıl.


arda

1. Yere dikilen nişan değneği. 2. Çıkrıkçı kalemi. 3. Tespihçi kalemi. 4. Çıkrık iğinin takılacağı, boynuzdan yapılan makaraya (bekere) ilk şeklini veren alet.


arda

Evde kalmış kız.


arda

Etin işe yaramıyan parçası.


Arda Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.Cinsiyet: Kız 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.


Arda

Giresun ili, Alucra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


arda için benzer kelimeler


arda, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'a', şeklindedir.
arda kelimesinin tersten yazılışı adra diziliminde gösterilir.