ard arda sağım tesisi

ard arda sağım tesisi İng. side opening parlor, tandem parlor

İneklerin birbiri ardına dizilerek sağıldığı sağım tesisi. İnekler sağım sonrası işletmenin diğer tarafından dışarı alınırlar.


ard arda sağım tesisi için benzer kelimeler


ard arda sağım tesisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', ' ', 'a', 'r', 'd', 'a', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ard arda sağım tesisi kelimesinin tersten yazılışı isiset mığas adra dra diziliminde gösterilir.