paralel sağım tesisi

paralel sağım tesisi İng. parallel parlor

İneklerde sağımın yan yana dizilerek yapıldığı, sağım platformunun yerden biraz yüksek olduğu sağım tesisi, yan yana sağım tesisi.


paralel sağım tesisi için benzer kelimeler


paralel sağım tesisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'l', 'e', 'l', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
paralel sağım tesisi kelimesinin tersten yazılışı isiset mığas lelarap diziliminde gösterilir.