dönerli balıksırtı sağım tesisi

dönerli balıksırtı sağım tesisi İng. rotary herringbone parlor

İneklerin dönerli sağım sisteminde balıksırtı biçiminde dizildiği sağım sistemi. İnekleri yönü merkeze doğrudur. Çıkış sistemin dönmesiyle aynı yerden gerçekleşir.


dönerli balıksırtı sağım tesisi için benzer kelimeler


dönerli balıksırtı sağım tesisi, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 's', 'ı', 'r', 't', 'ı', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
dönerli balıksırtı sağım tesisi kelimesinin tersten yazılışı isiset mığas ıtrıskılab ilrenöd diziliminde gösterilir.