ard arda dönerli sağım tesisi

ard arda dönerli sağım tesisi İng. rotary tandem parlor

İneklerin dönerli sağım sistemine ard arda dizilerek sağılması ve girilen yerden sistemin dönmesiyle dışarı alındığı, oldukça pahalı olan sağım sistemi.


ard arda dönerli sağım tesisi için benzer kelimeler


ard arda dönerli sağım tesisi, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', ' ', 'a', 'r', 'd', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ard arda dönerli sağım tesisi kelimesinin tersten yazılışı isiset mığas ilrenöd adra dra diziliminde gösterilir.