dönerli sağım tesisi

dönerli sağım tesisi İng. rotary parlor

Sağımın atlı karınca benzeri sağım yapılırken yerden yüksekte dönerek yapıldığı tesis sistem.


dönerli sağım tesisi için benzer kelimeler


dönerli sağım tesisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
dönerli sağım tesisi kelimesinin tersten yazılışı isiset mığas ilrenöd diziliminde gösterilir.