üçgen sağım tesisi

üçgen sağım tesisi İng. trigon parlours

Üç kenarlı balıksırtı biçiminde ineklerin daha küçük gruplarla sıralandığı sağım tesisi. Bu tesiste sağım nispeten yavaş gerçekleşir. Kapasitesi balıksırtı tesislerine göre % 20-25 daha küçüktür.


üçgen sağım tesisi için benzer kelimeler


üçgen sağım tesisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
üçgen sağım tesisi kelimesinin tersten yazılışı isiset mığas negçü diziliminde gösterilir.