İçinde AST geçen kelimeler

İçinde AST geçen kelimeler 1909 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ast aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ast anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AST geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) işi rast gitmek, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, anastomozis arteryovenoza, arterya gastrika sinistra, asalaksal düşük hastalığı, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, atların soluğan hastalığı, başı yastık yüzü görmemek, beyaz karaciğer hastalığı, Castlemilk shetlandkoyunu, Chelidonichthys lastoviza, çift kontrast gastrografi, dejeneratif kas hastalığı, domuzlarda ödem hastalığı, eğilim artı rastsal model, endokard yastık kusurları, fibroblâst büyüme faktörü, gastrointestinal hemoraji, hasta olmak (veya düşmek), ...

24 harfli

Acanthamoeba castellanii, arterya gastrika dekstra, arterya gastroduodenalis, Asteropecten aurantiacus, Astrovirusenfeksiyonları, Ayastefanos Bulgaristanı, Barbastella barbastellus, Barbestella barbastellus, basit rastgele örnekleme, boz tanecikler hastalığı, bulaşıcı gastroenteritis, Castaneda boyama yöntemi, cimnastik birincilikleri, çift kontrast sistografi, fakoklastik uvea yangısı, faz. kontrast mikroskobu, Gasteropelecus sternicla, gastrin salgılayan tümör, glomerulokistik hastalık, Gongylonema neoplasticum, hepatobilyer hastalıklar, ...

23 harfli

Akabane virüs hastalığı, akciğer kurdu hastalığı, Anastomous lamelligerus, arterya gastrika breves, Astley-Coper belirtkisi, Astrom-Bohlin yaklaşımı, Astropecten aurantiacus, ata dostu oğla mirastır, balık tenyası hastalığı, bastığı yerde ot bitmez, beyin kelebek hastalığı, blastosit implantasyonu, boğaz kelebek hastalığı, Botriosefalus hastalığı, bükülmez kuzu hastalığı, Castlemilk Mooritkoyunu, Cushingbenzeri hastalık, Drosophila melanogaster, elastik kıkırdak dokusu, embriyonel nefroblastom, eritroblastozis fetalis, ...

22 harfli

Aesculus hippocastanum, akciğer-kalp hastalığı, akondroplastik cücelik, Anastomus lamelligerus, arteryovenöz anastomoz, astigmatönler (mercek), astsubay kıdemli çavuş, Ayastefanos antlaşması, balık şeridi hastalığı, batılı ördek hastalığı, bir yastığa baş koymak, Birdsvilleat hastalığı, büyük elâstik arterler, “castellani” sayrılığı, çarpık boyun hastalığı, dekompresyon hastalığı, diskinetoplastik dönem, diyastolik kan basıncı, eksizyon artroplastisi, eluent bastırıcı kolon, Eurigaster integriceps, ...

21 harfli

Adam-Stokes hastalığı, Afrika uyku hastalığı, amiyeloblastik lösemi, araknoit fibroblastom, astral mikrotüpçükler, bastığı yeri bilmemek, bastırılmış enflasyon, Beyaz benek hastalığı, beyincik nöroblastomu, boyundurukla bastırma, Copromastix prowazeki, deli civciv hastalığı, devamlı pastörizasyon, dizgeli rastlantılama, Ebola virüs hastalığı, elastikiyet katsayısı, enterogastrik refleks, Gasterophilus nasalis, gastrovasküler sistem, genototrofik hastalık, Goniocotes hologaster, ...

20 harfli

(birine) kastı olmak, alçak kesitli lastik, arterya kremasterika, aslan çene hastalığı, Astley-Coper benğisi, Astronotus ocellatus, aşırı yeme hastalığı, Balık biti hastalığı, balık pulu hastalığı, benekli yılanyastığı, beyaz düve hastalığı, beyaz leke hastalığı, but yarması pastırma, büyüklenme hastalığı, cimnastik ayakkabısı, Çapa kurdu hastalığı, dejeneratif hastalık, deniz biti hastalığı, Droughtmaster sığırı, eğri boyun hastalığı, elastik atardamarlar, ...

19 harfli

... hastası (olmak), Afrika at hastalığı, aktinik hastalıklar, Alzheimer hastalığı, arpa kapalı rastığı, aslı astarı olmamak, Astacus fluviatilis, astropikal iklimler, “bastian-bruns” imi, başı yastığa düşmek, baygınlık hastalığı, bazofil eritroblast, beyaz kas hastalığı, bıldırcın hastalığı, blastomer, tohumözü, buğday açık rastığı, cam kemik hastalığı, Cercis siliquastrum, cimnastik öğretmeni, çabuk pastörizasyon, çift kontrast grafi, ...

18 harfli

açık pastörizasyon, ak çizgi hastalığı, Alexanderhastalığı, Alzheimerhastalığı, arpa siyah rastığı, asalaksal hastalık, Bastil Hapishanesi, beriberi hastalığı, Blastophaga psenes, büyüklük hastalığı, cimnastik araçları, Corydoras hastatus, çapraz elastikiyet, Dasyatis pastinaca, deli baş hastalığı, derletme hastalığı, doğu yılan yastığı, Draschia megastoma, Erringtonhastalığı, faktör elastikliği, gasterostom serker, ...

17 harfli

Addison hastalığı, Akabane hastalığı, arpa açık rastığı, asteroid cisimcik, astsubay başçavuş, astsubay üstçavuş, Aujesjkyhastalığı, bastırılmış istem, Beefmaster sığırı, betimleme mastarı, birim elastikiyet, brisket hastalığı, bulaşıcı hastalık, Carrion hastalığı, Castor canadensis, Cerastes cornutus, Ceratomyxa shasta, cimnastik bayramı, cimnastik değneği, cimnastik kasnağı, Cushing hastalığı, ...

16 harfli

Addisonhastalığı, aletli jimnastik, alkali hastalığı, amaçlı cimnastik, amansız hastalık, anaplastik hücre, Ankara hastalığı, araçlı cimnastik, araçlı jimnastik, aralık hastalığı, astım bronşiyale, Astley-Coper imi, Astrahan hanlığı, astronomik fiyat, astronomik rakam, astrositik gliom, ayakbastı parası, balgam hastalığı, Barlow hastalığı, bastana salatası, bastık (tarımda), ...

15 harfli

alan cimnastiği, anaplazmodastat, arabacı lastiği, astigmat mercek, astronot balığı, atopik hastalık, bastım yellendi, bastırıcı kafes, bastırık (kası), baston francala, baş ucu yastığı, Borna hastalığı, bronşiyal astım, Castanea sativa, cimnastik alanı, cimnastik dersi, cimnastik grubu, cindarı rastığı, çalma hastalığı, çapıt hastalığı, çiçek hastalığı, ...

14 harfli

Akalaşım astar, akıl hastalığı, akıl hastanesi, Anamil yastığı, anastral mitoz, angiyoblastlar, antineoplastik, aplastik anemi, arpa hastalığı, astdeyili fiil, Asterospondyli, astsubay çavuş, astsubay okulu, Bang hastalığı, bastırıklanmak, baston kösteği, blastokonidyum, blastosit göçü, buğday rastığı, Carrehastalığı, cimnastik topu, ...

13 harfli

ağır hastalık, akut mastitis, ala bastırmak, alerjik astım, ara hastalığı, arı hastalığı, Aspidogastrea, astaba gitmek, astar kaplama, Astrovirüsler, Astylosternus, aşınma astarı, balast direnç, bastık çalmak, bastırabilmek, bastırıvermek, baston kilidi, bıyık yastığı, blastisidin-S, blastogenezis, blastomikozis, ...

12 harfli

ağzı astarlı, akıl hastası, ameloblastom, androblastom, anjiyoplasti, arenoblastom, astar boyası, astarlı zarf, astenospermi, aster ipliği, astırabilmek, astırıvermek, astral mitoz, astrositozis, Astroviridae, asturya çiri, atopik astım, ayva bastisi, balast madde, balon lastik, basta gurmak, ...

11 harfli

acal astarı, Alman mastı, anastomozis, artroplasti, aslı astarı, astaksantin, astar kurdu, astar vurma, astarlanmak, astarlatmak, asteğmenlik, astırabilme, astırıverme, astigmatizm, astigmatlık, astronotluk, astsubaylık, balast gemi, ballı pasta, bastırılmak, bastonculuk, ...

10 harfli

adenoblast, ağır hasta, alloplasti, ameloblast, amiloplast, anaplastik, apikoplast, ast ısılam, ast tincik, astar boru, astarlamak, astarlanma, astarlatma, asteatozis, Asteraceae, asteriskus, Asteroidea, astırılmak, astragalus, astroblast, astrofizik, ...

9 harfli

aksoplast, amastigot, anastatik, anastomoz, apdastlık, asit-fast, astarlama, astelsayı, astemizol, astırılma, Astigmata, Astraglus, astrenjan, astroglia, astroloji, astronomi, astüleşke, ayakbastı, bastambak, bastanbak, bastancak, ...

8 harfli

agastrik, al bastı, amastiya, angastan, angasten, ankastan, ankastre, aplastik, Astacura, astağman, astarlık, astarsız, asteğmen, asteroid, asteroit, astırmak, astigmat, astözlek, astragan, astrolog, astronom, ...

7 harfli

albastı, arastah, arastak, arastık, arastuk, astarak, astarlı, astarya, astasım, astatin, astımlı, astırma, astküme, astroid, astumak, Aybastı, bastacı, bastaci, bastırı, bastika, blastom, ...

6 harfli

arasta, asteni, astlık, astomi, astoşı, balast, bastak, bastan, bastıh, bastık, bastır, bastik, baston, bastuh, bastuk, bastun, blaste, castal, castav, castık, dastar, ...

5 harfli

astam, astan, astap, astar, astat, aster, astım, astik, astor, basta, bastı, blast, gaste, hasta, haste, irast, kasti, lasta, masta, mastı, masti, ...

4 harfli

asta, ASTB, aste, dast, gâst, kast, last, rast

3 harfli

ast

Kelime Ara