ast

ast

a. 1. Alt. 2. Birinin buyruğu altında olan görevli, madun. 3. Birine göre alt aşamada olan kimse, madun. 4. ask. Rütbe veya kıdemce küçük olan asker.


ast

Höst: Şu öküze asst de be!


ast

Alt.


AST İng. aspartate transaminase

Aspartat transaminaz.


ast için benzer kelimeler


ast, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 't', şeklindedir.
ast kelimesinin tersten yazılışı tsa diziliminde gösterilir.