İçinde AYAN geçen kelimeler

İçinde AYAN geçen kelimeler 616 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ayan aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ayan anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AYAN geçen kelimeler

25 harfli

bağı ağlayanın yüzü güler, bağlayıcı olmayan anlaşma, bireysel olmayan değişken, bu sıcağa kar mı dayanır?, çok yüksek dayançlı çelik, dayanıklı tüketim malları, desidual olmayan plasenta, doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan operatör, histon olmayan proteinler, iyonize olmayan radyasyon, kalsiyum bağlayan protein, kayan aralıkta dalgalanma, kazanç sayılmayan farklar, markaların dayanıksızlığı, ostenit dayanıklılaştırma, sınırlı olmayan fonksiyon, yönetime katılmayan ortak

24 harfli

aristocu olmayan tiyatro, devirgi dingili dayanağı, elektriksel dayanıklılık, engellenme dayanıklılığı, gastrin salgılayan tümör, geniş tam olmayan matite, hataya dayanıklı sürücü, keçi gibi sıçrayan nabız, mantıksal olmayan ilksav, ostenit dayanıklılaşması, önermesel olmayan mantık, rasgele olmayan örneklem, serbest olmayan tüketici, sınırlı olmayan operatör, Sibirya sıçrayan tavşanı, teğetsel olmayan yörünge, yararlanılamayan protein

23 harfli

aksaklığa dayanıklı DDS, altın yumurtlayan tavuk, asılma-dayanma araçları, biyolojik olmayan tarım, damlayan cıva elektrodu, doğrusal olmayan ilişki, ferrit dayanıklılaşması, fiziksel olmayan varlık, güvenceli sayılmayanlar, kıncıksal dayanç tüzüğü, kişisel olmayan sayışım, kovalent olmayan bağlar, maddi olmayan varlıklar, özdeksel olmayan mallar, Sibirya sıçrayan sıçanı, sistematik olmayan risk, sitopatik olmayan virüs, söz anlayan beri gelsin, yapısal olmayan protein, yüklemeli olmayan tanım

22 harfli

(birine) payanda olmak, antijen bağlayan parça, ayrık olmayan topoloji, boş olmayan öz altküme, dayanışmacı işbırakımı, depreme dayanıklı yapı, doğrusal olmayan eklem, ekolojik olmayan tarım, faradayik olmayan akım, has olmayan parçalanma, havlayan tay hastalığı, hazıra dağlar dayanmaz, iyesi olmayan yapıtlar, karada ve suda yaşayan, kayan ayrımlı gösterim, mannoz bağlayan lektin, nakdî olmayan krediler, nakit olmayan krediler, sınırlı olmayan aralık, takırdayan kuyrukkakan, türdeş olmayan sermaye, ...

21 harfli

aksiyona dayanan oyun, alttan kavrayan dişli, ayrık olmayan kümeler, benzerlik dayanışması, bıçak kemiğe dayanmak, borcun dayanılmazlığı, çiçek gagalayangiller, çiçek-gagalayangiller, çoğaltılamayan mallar, dağıtılmayan giderler, eş olmayan gametillik, eş olmayan gametlilik, gerçek olmayan kazanç, gerilme dayanıklılığı, hoş olmayan aritmetik, kullanılmayan sermaye, maddi olmayan sermaye, olmayana ergi yöntemi, organik olmayan tarım, ölmüş de ağlayanı yok, salkımlayan küçüyuvar, ...

20 harfli

aktarılamayan haklar, çomatlayan küçüyuvar, dayanç alıştırmaları, dayanırlık yoklaması, dilsel olmayan tanım, düşük dayançlı çelik, eşit olmayan değişim, eşit olmayan ikizler, etkin olmayan piyasa, hataya dayanıklı DDS, kanarımlayan (damar), kayan parite sistemi, konum atlatmayan tuş, kuyruksallayangiller, maddi olmayan mallar, mıknatıslayan kuvvet, mitotik olmayan ölüm, negatif olmayan sayı, sabunlaşamayan madde, sarılıklayan burguca, sınırlı olmayan dizi, ...

19 harfli

acısına dayanamamak, aksaklığa dayanıklı, arı olmayan ağırlık, Ateşe dayanır gereç, azalmayan fonksiyon, babayanlı akrabalık, bağlı olmayan kredi, dağ kuyruksallayanı, dağıtılmayan kârlar, dayanıklılık sınavı, esnek olmayan sunum, esnek olmayan talep, gıcıklayan-tepreten, has olmayan ayrışım, mahalli olmayan çek, ruminant olmayanlar, sarı kuyruksallayan, sıfır olmayan önsav, tamlayan ~ belirten, tekil olmayan dizey, tekrarlayan oftalmi, ...

18 harfli

adil olmayan fiyat, ak kuyruk sallayan, anayanlı akrabalık, ateşe dayanıklılık, birbirini dışlayan, dayanak fonksiyonu, dayanıklılaştırmak, elektrolit olmayan, eş zamanlı olmayan, hanım cama dayandı, kanayan yara olmak, kayan ayrım tabanı, kayan iplik modeli, kayan nokta biçimi, kayan nokta birimi, kullanılmayan para, Malayan filaryozis, olmayana indirgeme, örgensel dayanışma, öz olmayan bileşen, polar olmayan grup, ...

17 harfli

ak kuyruksallayan, ayangacılık etmek, bağlayan değişken, boğulmaya dayanım, bronzlayan vernik, cama kaynayan tel, çağlayan sağanağı, dayanıksız mallar, dayanışma ödeneği, esnek olmayan arz, hırıldayan gurami, karşılayan ilerde, kullanılmayan güç, makaslama dayancı, özel olmayan ilaç, payandalayabilmek, son çekme dayancı, tam olmayan kırık, tek örnek olmayan, yorumlayan oyuncu, yumurtlayan balık, ...

16 harfli

ayan bayan olmak, ayan beyan olmak, ayantalık yapmak, bahçe uyuklayanı, basılma dayanımı, boş olmayan küme, burulma dayanımı, çalışmayan nüfus, çobaneli yalayan, dayanaklık etmek, dayanıklı mallar, dayanıksızlaşmak, dayanılmazlaşmak, doğrusal olmayan, eş olmayan gamet, geçirgen olmayan, hataya dayanıklı, ışıkyayan ışıtaç, kalbi dayanmamak, kezik karşılayan, makaralı dayanak, ...

15 harfli

aside dayanıklı, aşınma dayanımı, ateşe dayanıklı, ayanı esirgemek, ayanı galdırmak, azalmayan işlev, batmayan yıldız, buka yıvgalayan, dayanak açınığı, dayanak noktası, dayanak yıldızı, dayandırabilmek, dayanıklaştırma, dayanıklı denge, dayanıklı dizge, dayanıksızlaşma, dayanılmazlaşma, dayanma noktası, devingen dayanç, durağan olmayan, hamama dayanmak, ...

14 harfli

ağı karşılayan, anayana galmak, artmayan işlev, Ateşdayanırlık, ayanı bağlamak, bozmayan kıtık, buzsul olmayan, büyük çağlayan, can dayanmamak, çakıl ufalayan, çatlayan dalga, dalayan dikeni, dayandırabilme, dayanılabilmek, dayanım sınırı, dayanışabilmek, dayanışmacılık, dayanma duvarı, dayanma kemeri, dayanma kulesi, dengi dayanmak, ...

13 harfli

aktif olmayan, algı dayanağı, ateşe dayanır, baş dayangacı, boru dayanığı, buz çağlayanı, Çağlayancerit, Çağlayangedik, çekme dayancı, çıta dayanağı, dayanak uzayı, dayanaksızlık, dayanıksızlık, dayanılabilme, dayanılmazlık, dayanımsızlık, dayanış yansı, dayanışabilme, dayanma ayağı, dikkate şayan, döndürme ayan, ...

12 harfli

ağlayan seni, ağlayangelin, akma dayancı, Aşağıçayanlı, ayan büyümek, Ayan Meclisi, ayanı çékmék, ayanı kesmek, ayaz almayan, Çağlayantürk, dayanabilmek, dayanak altı, dayangı altı, dayanıklılık, dayanım ömrü, dayanışırlık, dayanma gücü, dayanma ömrü, dayanma yüzü, dışarsalayan, döl tutmayan, ...

11 harfli

ağlayan çam, akıçtılayan, akıntılayan, ayan delisi, ayaña gimek, ayangacılık, ayanı almak, babayanilik, bayan atlet, bayan etmek, bıngıldayan, boygurlayan, Çağlayangil, çayan gözlü, dayanabilme, dayandırmak, dayanganlık, dayanışmacı, dayanışmalı, duysaklayan, ele dayanma, ...

10 harfli

ayan beyan, ayan olmak, ayan osmak, bağışlayan, Bayanpınar, çıtırdayan, damırlayan, dayanaklık, dayanaksız, dayandırma, dayanıklık, dayanıksız, dayanılmak, dayanılmaz, dayanımsız, dayanırlık, dayanışmak, dayanmalık, dayantılık, doğumlayan, gıcıklayan, ...

9 harfli

açıklayan, açımlayan, açmalayan, alazlayan, allahayan, anıklayan, babayanlı, dayanacak, dayanaklı, dayanaman, dayangılı, dayanıklı, dayanılma, dayanışık, dayanışma, dayantılı, garayañız, ışıldayan, karayanık, karayanuh, kiralayan, ...

8 harfli

anayanlı, ayangacı, ayanguru, ayankacı, ayankuru, ayanlama, Ayanoğlu, babayani, bağlayan, başbayan, bayandan, bayandur, Bayanköy, bayantak, Cumayanı, çağlayan, çayanası, dallayan, dayancak, dayangaç, dayangan, ...

7 harfli

ağlayan, Avlayan, ayanağa, Ayancık, ayandon, Ayanfer, Ayanlar, ayanmak, bayanda, bayanın, dayanak, dayanba, dayança, dayangı, dayanık, dayanım, dayanış, dayanma, dayantı, dolayan, hımayan, ...

6 harfli

ayanam, ayanga, ayanom, ayanta, çayana, dayana, dayanç, fayans, mayana, sayanı, Tayanç, vayang

5 harfli

ayana, Ayanç, Ayane, ayanı, bayan, çayan, gayan, hayan, kayan, nayan, payan, sayañ, şayan, yayan

4 harfli

ayan

Kelime Ara